להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים איילה שלוחה מלל

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של איילה שלוחה מלל