להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים איש המחשב

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של איש המחשב