להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אך הקושיא דמאי קא משמע לן גבי גר סבירא ליה להרמבם דטובא אתי לאשמיע

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אך הקושיא דמאי קא משמע לן גבי גר סבירא ליה להרמבם דטובא אתי לאשמיע