להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אלבן

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אלבן