להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אלהים אלהים אלהים אלהים אלהים