להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אלישי טים

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אלישי טים