להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אלף למד שין יוד דלת

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אלף למד שין יוד דלת