Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים אמא ואבא

תפריט

מה הפירוש בחלום של אמא ואבא

אמא ואבא

לפי האמונה הרווחת לראות אותם שמחים בחלום מבשר הרמוניה ביחסים וחברות נעימה.

> חלומות נוספים המכילים 'אמא ואבא'

אמא ואבא יחד מאושרים

לפי תודעה רוחנית זהו הרצון שלך שיהיו מאושרים. יתכן כי הם לא מאושרים והחלום הוא על שינוי המצב שלהם.

> חלומות נוספים המכילים 'אמא ואבא יחד מאושרים'