להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אנדריה לונדון

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אנדריה לונדון