להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אנוכי הבעל של המגנונה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אנוכי הבעל של המגנונה