להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אנחנו מקללים מילה לנו להחרד לחיות או למות בשחמט מאדים

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אנחנו מקללים מילה לנו להחרד לחיות או למות בשחמט מאדים