להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אנחנו עם סגולה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אנחנו עם סגולה