להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אני ממש

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אני ממש