להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אני נאסף אל עמי

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אני נאסף אל עמי