להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אנשי הכנסת הגדולה ביטלו את התאווה לאלוהים אחרים ביום שהתחיל שמעון הצדיק להיות הכוהן הגדול

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אנשי הכנסת הגדולה ביטלו את התאווה לאלוהים אחרים ביום שהתחיל שמעון הצדיק להיות הכוהן הגדול