להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אנשי כנסת הגדולה ביטלו תאווה לאלוהים אחרים לאלוהי הנכר בעשירי בחודש טבת בשנה גתמח

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אנשי כנסת הגדולה ביטלו תאווה לאלוהים אחרים לאלוהי הנכר בעשירי בחודש טבת בשנה גתמח