להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ארובי

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ארובי