להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ארנדט

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ארנדט