להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אשר לא משכה בעל

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אשר לא משכה בעל