Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים את סוד

תפריט

מה הפירוש בחלום של את סוד

צדפה גדולה

מעשה אהבה ןאינטימיות. התעלסות ותנוי אוהבים. אקט מיני. הרצון של הגבר לחדור ולגלות את סודותייך ורזייך.

> חלומות נוספים המכילים 'צדפה גדולה'

טריקת דלת

לפי האמונה הרווחת החולם מעדיף להשאיר את סודותיו סגורים ומביע כעס רב כאשר מנסים לחשוף אותם.

> חלומות נוספים המכילים 'טריקת דלת'

אתה מעורב בתאונת דרכים

לפי האמונה הרווחת רמז לעסקה לא מוצלחת אליה החולם יכול להגרר, בשל שיקול דעת מוטעה. הדבר יכול לנבוע מכך שהחולם מקשיב לעצות של הסובבים אותו.עליו להמנע מלהקשיב להם. לסמוך רק על שיקול דעתו, ולשמור את סודותיו לעצמו.

> חלומות נוספים המכילים 'אתה מעורב בתאונת דרכים'