להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אתה יוהה עזרתני ונחמתני

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אתה יוהה עזרתני ונחמתני