להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ב הקרן

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ב הקרן