להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ב שמונה ארבע חמש שש שש שני עזיזי נוסעים

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ב שמונה ארבע חמש שש שש שני עזיזי נוסעים