להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בא לך עלי בוא קח

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בא לך עלי בוא קח