להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים באלוהים נודר מלשינים דוקר

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של באלוהים נודר מלשינים דוקר