להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים באלול החדש הששי

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של באלול החדש הששי