להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בבא בובה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בבא בובה