להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בבאדאי

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בבאדאי