להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בגז טבעי

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בגז טבעי