להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בדום לב

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בדום לב