להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בדיחות על גוזינים

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בדיחות על גוזינים