להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בדיקות האיידס

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בדיקות האיידס