Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים בהירי

תפריט

מה הפירוש בחלום של בהירי

דף לבן

לפי האמונה הרווחת ראה ערך "דפים נקיים ובהירים".

> חלומות נוספים המכילים 'דף לבן'

איקליפטוס

לפי האמונה הרווחת לראות איקליפטוס בחלום מבשר הצלחה בעניינים. יתכן שצפוי לחולם בילוי נעים בחברה שמחה. לאישה בהיריון החלום מבשר לידה מוצלחת.

> חלומות נוספים המכילים 'איקליפטוס'

היריון

לפי האמונה הרווחת להיות בהיריון בחלום – לבנות תוכניות אמיצות.

> חלומות נוספים המכילים 'היריון'

כוכבים

לפי האמונה הרווחת אם כוכבים בהירים ונוצצים – חלום מבשר אושר באהבה. לראות הרבה כוכבים - סימן למזל גדול.

> חלומות נוספים המכילים 'כוכבים'