להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בובי ופיצי

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בובי ופיצי