להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בועה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בועה