להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בזדון

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בזדון

שריקה

לפי האמונה הרווחת שריקה – אם שרקת או שמעת שריקה בחלום – החלום מרמז כי אחד ממכריך מדבר עליך מאחורי הגב. דבריו אינם מחמיאים לך כלל. הוא נותר לך איבה ומזיק בזדון ומתוך רוע לב.

> חלומות נוספים המכילים 'שריקה'