להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בחברה פנייה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בחברה פנייה