להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בחצי מחיר

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בחצי מחיר