להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בטן ציינו

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בטן ציינו