להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ביבי שקדי

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ביבי שקדי