להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בית עלמין תימורים בשחמט מאדים

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בית עלמין תימורים בשחמט מאדים