Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים בכי

תפריט

מה הפירוש בחלום של בכי

בכיתי

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על ידיעה לא צפויה ועל שמחה רבה.

> חלומות נוספים המכילים 'בכיתי'

בכי אמיתי בחלום

לפי תודעה רוחנית זה טוב , זה התנקות

> חלומות נוספים המכילים 'בכי אמיתי בחלום'

בכי של מישהו

לפי האמונה הרווחת תראו ערך "בכי של אדם אחר"

> חלומות נוספים המכילים 'בכי של מישהו'

בכי בשינה

לפי האמונה הרווחת אם החולם בוכה - החלום מצביע על ידיעה לא צפויה ועל שמחה רבה.

> חלומות נוספים המכילים 'בכי בשינה'

בכי של אדם אחר

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר איחוד מחודש ומהנה לאחר תקופה של אי-הבנות מצערות.

> חלומות נוספים המכילים 'בכי של אדם אחר'

בכי של שלישיית תינוקות שרק נולדו

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על כך, שלשמחתכם חילוקי דעות בקרוב יסתיימו בשלום.

> חלומות נוספים המכילים 'בכי של שלישיית תינוקות שרק נולדו'

בכי בחלום

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר הודעות לא נעימות ודאגות במשפחה.

> חלומות נוספים המכילים 'בכי בחלום'

בכיתי בחלום

לפי האמונה הרווחת מצפה לך ידיעה לא צפויה.

> חלומות נוספים המכילים 'בכיתי בחלום'

רימון - פרי

לפי האמונה הרווחת החולם ישתמש בכישרונותיו בחכמה.

> חלומות נוספים המכילים 'רימון - פרי'

בכי ועומדת ליד אגם

לפי תודעה רוחנית מביעה אהבת אם לילד

> חלומות נוספים המכילים 'בכי ועומדת ליד אגם'

אהבה נכזבת

לפי תודעה רוחנית החלום מראה על השקעת מאמצים בכיוון לא מתאים לך.

> חלומות נוספים המכילים 'אהבה נכזבת'

חמניה

לפי האמונה הרווחת דרושה התחלה של התפתחות בכיוון מסוים.

> חלומות נוספים המכילים 'חמניה'

תמונות סוסים

לפי האמונה הרווחת אם החולם מביט בתמונות של סוסים החלום מצביע על הירהורים של החולם בכישוריו הבלתי ממוצים שאם היה מביאם לידי מימוש היה חווה הצלחה גדולה גם חברתית וגם כלכלית.

> חלומות נוספים המכילים 'תמונות סוסים'

בכי

לפי האמונה הרווחת התגברות על "הפתעות", ובעיות לא צפויות ,אם החולם יפגין יותר אומץ לב בנסיון לפתור את הבעיות.

> חלומות נוספים המכילים 'בכי'

היחלצות מוצלחת מבוץ טובעני

לפי האמונה הרווחת סממן ליכולת לפתרון בעיות ומצבים מסובכים, אך זו יכולת שכרוכה במאמץ רב.

> חלומות נוספים המכילים 'היחלצות מוצלחת מבוץ טובעני'