להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בכל לב

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בכל לב