להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בכפוף לאבני דרך

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בכפוף לאבני דרך