להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בלאטר

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בלאטר