להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בלעדי ל

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בלעדי ל