להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בלעם הקוסם

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בלעם הקוסם