להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בלקווינימוד

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בלקווינימוד