להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים בלקני

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של בלקני