להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים במטבע חוץ

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של במטבע חוץ